سایت تحلیلی، خبری

از امروز فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف شد

قلقلک برجام

از امروز فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف شد  روحانی: از امروز فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف خواهیم کرد

اگر طی ۶۰ روز آینده به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم یکی از آن ها عدم پایبندی به محدودیت سطح غنی سازی ۳.۵ درصد خواهد بود

برجام بنفش
اسم شب

همه انهایی که ضد برجام بودند ضد ایران هم بودند و هستند البته انتقاد فرق از برجام می کند

دشمنی با برجام مختص رژیم صهیونیستی، ارتجاع و تندروهای امریکایی است

برجام راه حلی شخصی نبود، جمعی بود

 مردم دوبار برجام را تایید و حمایت کردند

قرار بود چند هفته صبر کنیم که چند ماه مهلت دادیم

۴ نوبت با کشورهای باقی مانده در برجام مذاکره کردیم

از لحاظ حقوقی قدم هایی که می بایست برداریم، برداشتیم

اروپایی از لحاظ تبلیغات مواضع خوبی را در پیش گرفتند اما در مقام عمل متاسفانه ناتوان بودند

از امروز فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف خواهیم کرد

امروز ما نمی خواهیم از برجام خارج شویم

امروز روز گام جدید طبق قواعد برجام است

استراتژی نظام تعهد برابر تعهد، تهدید برابر تهدید و اقدام در برابر اقدام است

به ۵ کشور طرف برجام پیغام دادیم اگر این اقدام ایران را بهانه ای برای حضور پرونده ایران در شورای امنیت قرار دهند با اقدام فوری ایران مواجه خواهند شد

اگر طی ۶۰ روز آینده به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم

آن اقدام  عدم پایبندی به محدودیت غنی سازی ۳.۵ درصد خواهد بود

نسبت به اراک هم تصمیم خواهیم گرفت تا اراک را تکمیل کنیم

خواننده ارجمند لطفا نظر خود را در مورد مطلب فوق برای ما ارسال فرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.