سایت تحلیلی، خبری

علامه جوادی عاملی و نظریه انسان متأله و حیات متألّهانه انسان

انسان  یک زنده خداجوی و خداخواه است

اسم شب – نظریه انسان متأله و حیات متألّهانه انسان علامه جوادی آملی  تفسیر واقعی انقلاب اسلامی و تصویر واقعی حقیقت وجودی انسان در قرن ما شد.

علامه جوادی آملی

ایشان  می‌فرماید: «آنچه به عنوان جنس و فصل «انسان» از قرآن به دست می‌آید، تعبیر «حیّ‌متأله» است. جنس حقیقی، انسان «حیّ» و فصل واقعی انسان «متأله» بودن او ست.

انسان برخلاف حیوان،‌ با مردن نابود نمی‌شود.  یک حیات ابدی دارد، پس از جنس حیوان نیست. فصل ممیّز انسان در فرهنگ قرآن و اسلام، ناشی از «تأله» است.

هیچ چیز جز خدا اضطراب انسان را فرونمی‌نشاند. خداوند انسان را فطرتا «حیّ متأله» آفریده است.

انسان دارای  یک ساختار ملکوتی مشتمل بر بهترین ماده و زیباترین صورت است.

انسان  یک زنده خداجوی و خداخواه است که با مرگ از نشئه دنیایی به مرحله برزخی و سپس فرابرزخی منتقل می‌شود. این حیثیت انتقال او را حتی از فرشتگان متمایز می‌کند.»

مدرنیسم آمده بود به «حیات متألهانه انسان» پایان دهد و اصالت را از خدا نفی و به انسان نسبت دهد.

از دل این تفکر شرک‌آلود و کفرآمیز، انسان تراز فاشیسم ،سوسیالیسم و کاپیتالیسم ظهور کرد.

ما افتخار می‌کنیم در عصری زندگی می‌کنیم که اندیشه امامین انقلاب از مرزهای جغرافیای ایران بیرون رفته و پنج قاره زمین را درهم نوردیده و حیات متألهانه انسان را نمایندگی می‌کند.

 

غرب‌زدگان، منورالفکرهای هذیان‌گوی، بزک‌کنندگان چهره پیر، زشت و فرتوت دموکراسی لیبرال و آمریکای در حال افول نمی‌توانند از ظهور «انسان متأله» در عصر ما جلوگیری کنند. امامین انقلاب و ملت ایران و شهدای انقلاب این صدا را در عصر ما نمایندگی می‌کنند.

 

خواننده ارجمند لطفا نظر خود را در مورد مطلب فوق برای ما ارسال فرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.