سایت تحلیلی، خبری

انقلاب امام یک بعثت بود بعثت بزرگ چند قرن اخیر

انقلاب امام یک بعثت بود بعثت بزرگ چند قرن اخیر. قدرت علمی، استحکام اخلاقی، خصائص انسانی، اصالت، خلاقیت، هوش فردی و هوش استراتژیک، قدرت بسیج وتوامند سازی و عزت آفرینی ایشان ،

ملت ایران را دارای توانمندی های منحصر بفردی ساخته بود

بعثت امام خمینی
اسم شب

که جز در بعثت های بزرگ تاریخ در کمتر زمانی می توان سراغ آن را گرفت.

تاریخ خیزش ها ی گذشته ی ملت ایران نیز گواه است؛

عظمت ها، ارزش ها و راه های نرفته ای که با امام گشوده شد، از طرق دیگر به این زودی ها دست یافتنی نبود.

قدر ناشناسی نسبت به چنین امامی، افسوس بزرگی است.

افسوس بزرگی است که بسیاری از مسئولان و جریانات و نهاد ها و روحانیان که در دامان کرامت و اقایی امام  حیاتی دوباره یافتند،

ارزش های وجودی آن شخصیت و توصیه های ایشان به ویژه نسبت به حقوق اساسی ملت و اساس اسلام را نادیده گرفتند

و به کژراهه رفتند. تکلیف کسانی که در حیات امام به امام معتقد نبودند

واکنون بر سفره ایشان نشسته اند روشن است.

اما آنها که برکشیده امام بوده و اکنون از خود مخالفت یا بی اعتنایی به ارزش های بنیادی ایشان نشان می دهند

بی انصاف ترند. لختی تامل کنیم،

انصافا اگر امام نبود امروز بسیاری از روحانیون و سیاسیون ما کجا بودند و در کدام تراز اجتماعی داشتند؟ ما کجا بودیم؟

خواننده ارجمند لطفا نظر خود را در مورد مطلب فوق برای ما ارسال فرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.