سایت تحلیلی، خبری

مذاکره نمی کنیم بخصوص اگر موضوع مذاکره توانایی‌های ما باشد

.سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی گفت:

مذاکره نمی کنیم بخصوص اگر موضوع مذاکره توانایی‌های ما باشد .سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی گفت: معتقدم الان زمان مذاکره نیست. بخصوص اگر موضوع مذاکره توانایی‌های ما باشد مذاکره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

مذاکره نمی کنیم
اسم شب

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: بهروز کمالوندی گفت:

انتظار ما از اروپا این است که سرعت اقدامات‌شان را افزایش دهند؛

چرا که این دو ماه به سرعت می‌گذرد. مسایل بروکراسی را باید خارج از وقت پیگیری کنند.

ایران یک سال به آن‌ها وقت داد، نمی‌توانند بگویند که مشکل زمان دارند. آن‌ها باید حتما به کارشان سرعت دهند.

کمالوندی در ادامه درباره سخنان مقام معظم رهبری در رد و مسموم دانستن «مذاکره» با آمریکا با بیان این که «فرمایشات ایشان در مبانی ایدئولوژیک و علمی و عقلی کاملا درست است» گفت:

معتقدم الان زمان مذاکره نیست. بخصوص اگر موضوع مذاکره توانایی‌های ما باشد مذاکره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

خواننده ارجمند لطفا نظر خود را در مورد مطلب فوق برای ما ارسال فرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.