سایت تحلیلی، خبری

واکسن کرونای روسی اسپوتنیک‌وی در ایران تائید نشد

سازمان نظام پزشکی ایران

اسم شب – سازمان نظام پزشکی ایران اعتبار واکسن کرونای روسی اسپوتنیک‌وی را رد کرد
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد که واکسن کرونا باید تاییدیه سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی کشور را داشته باشد

حسین کرمانپور درباره واردات واکسن روسی کرونا به کشور که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارد، گفت:
هر واکسنی که معتبر باشد و از نظر مجامع علمی و داخلی از جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی کشور تاییدیه داشته باشد، از روز اول گفتیم هر واکسنی با این دو مشخصه به کشور وارد شود قابل استفاده است و مورد تایید است.
اگر بخواهیم واکسن کرونا را از خارج از کشور وارد کنیم حتما باید این دو خصوصیت را داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه واکسن روسی کرونا تنها مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور است و تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارد،
پس اگر واکسنی یکی از این دو خصوصیتی که اشاره کردید را نداشته باشد آیا می توان به کشور وارد کرد، گفت:
وزارت بهداشت ایران به عنوان مرجع اعلام این موضوع است و مسوولیتش را هم قاعدتا می پذیرد و کاری به نظام پزشکی کشور ندارد.
نظام پزشکی یک سازمان غیرحاکمیتی پزشکان است. مسوولیت هر نوع واردات واکسن و تزریق آن با وزارت بهداشت است 
طبیعتا کسانی که نخواهند واکسن مصوبه سازمان بهداشت جهانی را داشته باشند مسوولیتش را باید بپذیرند و بقیه هم این واکسن را تزریق کنند.

خواننده ارجمند لطفا نظر خود را در مورد مطلب فوق برای ما ارسال فرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.